เกษตรกรสมาชิก

แปลงผลิต ประเภทข้าว
แปลงผลิต ประเภทผักและผลไม้

กิจกรรม

กิจกรรมเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
รายงานประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธุ์ 2558
ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมสานสัมพันธ์ ก้าวต่อไปของเกษตรอินทรีย์ "บ้านเเสนรักษ์" ณ อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม รายละเอียดสามารถกดดาวโหลดได้จากลิ๊งด้านล่างค่ะ
อ่านต่อ

สาระน่ารู้

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กับการรับรองมาตรฐานฯ
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ที่ตลาดยอมรับ
ความสำคัญของดินและการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการผลิตพืช-ผักอินทรีย์
ชนิดและการปลูกผัก
การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช และการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วย
ประเมินศักยภาพระดับความพร้อม วางแผนการลงทุน
ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช
ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมสานสัมพันธ์ ก้าวต่อไปของเกษตรอินทรีย์ "บ้านเเสนรักษ์" ในวันที่ 23 กพ. 2558 ณ อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม เวลา 8.30-12.00 น. ค่ะ พบกับการบรรยายเรื่องเกษตรกรไทย "หัวใจหล่อมาก" โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ เเละการบรรยายพิเศษเรื่อง "วัฏฏะชีวภาพสุขภาพดีเเละการเกษตรตามวิถีเเห่งดาว" โดยนพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล >>>ภายในงานพบกับบูธชีวภัณฑ์งานวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร บริษัทผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นนำ ผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกรสมาชิก เเละรับการทำนายโชคชะตาจากนักพยากรณ์มืออาชีพค่ะ<<<
เจ้าที่หน้า มกท. ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM เเปลงข้าว เกษตรกรสมาชิกคุณธวัช กิตติปัญโญชัย คุณกิตติพงษ์ เทียนทองคำ เเละคุณอุดมศักดิ์ เปี่ยมทองคำ
ปีที่ 2 ของเกษตรอินทรีย์ " บ้านเเสนรักษ์ " เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการ การจัดการเเหล่งผลิตผักผลไม้ สู่การบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะ กิจกรรมอบรมรอติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ เเละ เฟซบุ๊คนะคะ